For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

STAFF

EMIN's staff is constantly increasing each year, ensuring the best service and customer care..

EMIN VIETNAM

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYEN THANH HAI

General Director - CEO

Tel: (024) 35.381.271

Email: haint@emin.vn

NGUYEN THANH HUNG

Deputy General Director

Tel:  0904.103.179

Email: hungnt@emin.vn

TA THI HOAN

CFO

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

KINH DOANH HÀ NỘI

NGUYEN VAN DAN

Sales Engineer

Tel: 0903.436.431

Email: dannv@emin.vn

DAO VAN CHIEN

Sales Engineer

Tel: 087.222.477

Email: chiendv@emin.vn

NGUYEN VAN TIEN

Sales Engineer

Tel: 0934.616.395

Email: tiennv@emin.vn

VU VAN THINH

Sales Engineer

Tel: 0382.762.595

Email: thinhvv@emin.vn


BUI VAN TUAN

Sales Engineer

Tel: 0986.554.661

Email: tuanbv@emin.vn

NGUYEN THAC HUNG

Sales Engineer

Tel: 0985.112.864

Email: hungnth@emin.vn

NGUYEN NGOC HUAN

Sales Engineer

Tel: 0389.583.553

Email: huannn@emin.vn


KIEU DAI PHU

Sales Engineer

Tel: 0963.569.756

Email: phukd@emin.vn

NGUYEN VAN QUAN

Sales Engineer

Tel: 0972.124.827

Email: quannv@emin.vn

VUONG VAN SY

Sales Engineer

Tel: 0349.519.479

Email: syvv@emin.vn

VU DINH THONG

Sales Engineer

Tel: 0982.383.894

Email: thongvd@emin.vn

NGUYEN MINH DUC

Sales Engineer

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn

DANG THI HONG TRANG

HR-Sales Assistant

Tel: (024) 35.381.270

Email: trangdth@emin.com.vn


KINH DOANH HỒ CHÍ MINH

NGUYEN NHAT NAM

Branch Director - HCM

Tel: 0973.335.769

Email: namnn@emin.vn

LAM SU BAO

Sales Manager

Tel: 0916.508.932

Email: baols@emin.vn

NGUYEN TRUONG HAO

Sales Engineer

Tel: 0342.318.388

Email: haont@emin.vn

NGUYEN QUOC HIEN

Sales Engineer

Tel: 0906.386.828

Email: hiennq@emin.vn

LE THE HUNG

Sales Engineer

Tel: 0932.731.485

Email: hunglt@emin.vn

LE VIET TIEN

Sales Engineer

Tel: 0938.004.157

Email: tienlv@emin.vn

NGUYEN THANH BINH

Sales Engineer

Tel: 0703.038.639

Email: binhnt@emin.vn

PHAM XUAN LIEM

Sales Engineer

Tel: 0984.922.992

Email: liempx@emin.vn

NGUYEN DINH KHANG

Sales Engineer

Tel: 0866.843.470

Email: khangnd@emin.vn

PHAM THI NGOC HAN

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: ngochan@emin.vn

DU VI BAO

Sales Assistant

Tel: (028) 38.119.636

Email: baodv@emin.vn

KINH DOANH ĐÀ NẴNG

NGUYEN THANH LINH

Branch Director - Da Nang

Tel: 0345.689.536

Email: linhnt@emin.vn

THAN DUC GAM

Sales Manager

Tel: 0775.442.885

Email: gamtd@emin.vn

NGUYEN VAN TRUONG

Sales Engineer

Tel: 0773.528.806

Email: truongnv@emin.vn

HO VIET LUU

Sales Engineer

Tel: 0906.492.829

Email: luuhv@emin.vn

KINH DOANH BẮC NINH

NGUYEN VAN KIEN

Sales Manager

Tel: 0973.402.406

Email: kiennv@emin.vn

NGUYEN VAN HUU

Sales Manager

Tel: 0936.415.843

Email: huunv@emin.vn

Mr. 감동 (KIM DUNG)

Sales Manager

Tel: 0961.669.982

Email: dungnk@emin.vn

NGUYỄN THỊ HẢI

Sales Engineer

Tel: (0222)730.39.68

Email: haibn@emin.vn

KINH DOANH QUỐC TẾ & HỖ TRỢ NGÔN NGỮ

VUONG THANH TUYEN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0966.520.220

Email: tuyenvt@emin.vn

NGUYEN MINH DUC

Oversea Sales - Japanese Support

Tel: 0979.412.513

Email: ducnm@emin.vn

PHAM THI QUYNH CHI

Oversea Sales - Korean Support

Tel: 0969.950.220

Email: quynhchi@emin.vn

NGUYỄN VĂN DẦN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0903.436.431

Email: dannv@emin.vn

DANG THI KIM XUYEN

Oversea Sales - Chinese Support

Tel: 0979.927.195

Email: xuyendk@emin.vn


KẾ TOÁN VÀ HÀNH CHÍNH

TA THI HOAN

Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

NGUYEN THI HUONG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email:huongnguyen@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN THU HANG

Deputy Accounting Manager

Tel: (024) 35.381.269

Email: thuhang@emin.vn

HUYNH THI TUAN HOA

General Accountant - DN

Tel: (0236) 374. 77. 33

Email:danang@sieuthithietbi.com.vn

TRAN THI THANH THUY

General Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:ketoanhcm@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN THI MY LINH

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: mylinh@emin.vn

CHU THI DAN QUE

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:quectd@sieuthithietbi.com.vn 

DINH THI THANH

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:thanhdt@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN BICH HAI

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn

TRUONG DIEM TRANG

Accountant - HCM

Tel: (028) 38. 119. 359

Email:trangtd@sieuthithietbi.com.vn

DANG THANH DUNG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email:khohanoi@sieuthithietbi.com.vn

NGUYEN THI HUONG GIANG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

NGUYEN THI HUONG

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

LUU THI NAM

Accountant - Hanoi

Tel: (024) 35.381.269

Email: ketoan@emin.com.vn

 
XUẤT NHẬP KHẨU

DANG THANH LUONG

Import - Export Staff

Tel:  (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn

NGUYEN THI THANH

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: import@emin.vn

TONG MINH PHUONG

Import - Export Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: jordan@emin.vn

MAI THANH HIEN
Import - Export Staff
Tel: (024) 35.381.269
Email: import@emin.vn

MARKETING

HANA VU

Marketing Manager

Tel: (024) 35.381.270

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN THI HOAI THU

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.271

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN THANH TUYEN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

LUONG TUAN NGHIA

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

HA TUAN VU

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

TRAN THI QUYNH ANH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

TRAN MINH QUANG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN THI NGOC ANH

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

BUI VAN TAM

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHAM THI HANG

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

NGUYEN ĐAI LOC

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHAM THI THU HIEN

Marketing Staff

Tel: (024) 35.381.272

Email: marketing@emin.vn

PHÒNG KỸ THUẬT & BẢO HÀNH

TRINH TUAN ANH

Head of Technical Department 

Tel: 0934.690.940

Email: anhtt@emin.vn

LE VAN TRUONG

Deputy Head of Technical Department

Tel: 0972.512.864

Email: truonglv@emin.vn

VU VAN THUY

Technician - Hanoi

Tel: 0352.824.505

Email: thuyvv@emin.vn

BÙI VIẾT CƯỜNG

Technician - Hanoi

Tel: 0974.072.793

Email: service@emin.vn

ĐINH HONG THAI

Technician - Hanoi

Tel: 0375.261.001

Email: thaidh@emin.vn

TRAN PHAM DUY THANH

Technician - HCM

Tel: 0372.368.467

Email: thanhtpd@emin.vn

TRAN PHUONG THAO

Technical Assistant - Hanoi

Tel: 0815.173.948

Email: service@emin.vn


EMIN MYANMAR
BAN GIÁM ĐỐC

NANDA AUNG

Managing Director

Tel: (+959)266.993.007

Email:nanda.aung@emin.com.mm

NYAN AUNG

Deputy Managing Director

Tel:: (+959)266.993.008

Email:nyan.aung@emin.com.mm

KINH DOANH

ZIN MIN AUNG

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.009

Email: zin.min.aung@emin.com.mm

ARKAR LIN

Sales Assistant & Marketing Staff

Tel: (+959) 250.685.732

Email: arkar.lin@emin.com.mm

WAI LWIN MAUNG MAUNG HAN

Sales Engineer

Tel: (+959) 265.458.007

Email: wai.lwin@emin.com.mm

ACCOUNTING & ADMINISTRATION

AEIK THET MHUE KYI THAR

General Accountant

Tel: (+959) 792.240.130

Email: aeik.thet.mhue@emin.com.mm

EMIN SINGAPORE
BAN GIÁM ĐỐC

STEPHANIE NGUYEN

Managing Director

Tel: (+65) 97.455.393

Email: sales@emin.asia

BRIAN LAM

Sales Manager

Tel: (+84) 916.508.932

Email: brian@emin.asia

ELENA TRAN

Oversea Sales

Tel: (+84) 916.508.932

Email: sales@emin.asia注册收新闻 - 获得优惠活动的机会